Rate this post

Tìm về 81 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là ngày nào? Nêu lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh? Hãy cùng thcsyentran.edu.vn.vn tìm hiểu về những mốc son ra đời của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức thiếu niên nhi đồng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng sáng lập. Vào ngày kỷ niệm ngày thành lập Đội 15/5, nhà trường thường tổ chức các hoạt động vui chơi dưới sân trường, biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, diễu hành nhằm đoàn kết các em học sinh trong trường. Lễ kỷ niệm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh năm nay có gì đặc biệt, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

1. Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là ngày nào?

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm lãnh đạo. Đội là tổ chức nòng cốt của phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là đội dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tháng 10-1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa I) lấy tên là tổ chức Thanh niên cách mạng Hồng Nhi Đoàn và giao cho Đoàn thanh niên lãnh đạo.

Ngày 15/5/1941, Đội nhi đồng cứu quốc đầu tiên được thành lập tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, là thành viên của Mặt trận Việt Minh, hoạt động theo điều lệ của Mặt trận Việt Nam. Minh đánh nhau. Với nội dung “Chuẩn bị đánh Tây, đánh Nhật để nước Việt Nam hoàn toàn độc lập”

=> Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là ngày 15 tháng 5 hàng năm

Ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh Ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

2. Tìm hiểu ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập khi nào? Nội dung sau nêu ý nghĩa ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được ấn định là ngày 15 tháng 5 năm 1941. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ra đời đáp ứng nhu cầu tất yếu của lịch sử đất nước. Phong trào Thiếu nhi Việt Nam là một bộ phận quan trọng và có lợi cho Cách mạng Việt Nam.

Xem thêm :   Tik Toker Định Hongkong Là Ai? Sự Thật Thú Vị Về Tik Toker Định Hongkong

Ngày thành lập Đội Nhi đồng cứu quốc nhằm tập hợp thiếu nhi thành một tổ chức để Đội lãnh đạo cách mạng, giáo dục các em thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh để trở thành lực lượng cách mạng vững chắc sau này. may be .safe for Vietnam.

Ngày 15-5-1941, Đội Nhi đồng cứu quốc chính thức được xác nhận là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lực lượng tương lai bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Tổ quốc và giáo dục phát triển đất nước.

Ngày này cũng đánh dấu sự quan tâm to lớn của Đảng và Nhà nước ta đối với thế hệ mầm non, ý thức được mầm non là tương lai của đất nước nên cần có định hướng đúng đắn, giáo dục tốt nhất cho trẻ.

3. Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh chính thức mang tên Bác Hồ kính yêu từ khi nào?

Tùy theo sự nghiệp cách mạng của Đảng và tổ chức Công đoàn đứng đầu trong từng thời kỳ, Đội đổi tên để đáp ứng yêu cầu của cách mạng. Khi mới thành lập là Đội Nhi đồng cứu quốc, sau gọi là Đội Nhi đồng cứu quốc. Tháng 3 năm 1951 đổi tên là đội nhi đồng tháng tám, tháng 11 năm 1956 đổi thành đội thiếu niên tiền phong và từ ngày 19 tháng 3 năm 1960 thiếu nhi được tổ chức thành đội nhi đồng tháng tám. Ngày 30 tháng 01 năm 1970, trước đề nghị của thiếu nhi cả nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra nghị quyết chỉ định Đội viên Đội cụ Hồ kính yêu. Từ đó Đội được gọi là Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

⇒ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chính thức được mang tên Bác Hồ kính yêu vào ngày 30/01/1970.

4. Hoạt động ngày thành lập Đội

Ngày 15/5 hàng năm, phong trào thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy luôn được khuyến khích và tổ chức ở các liên đội trên cả nước. Vào ngày này, Liên đội thường tổ chức nhiều hoạt động cùng lúc như: Hội diễn cấp trường, hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, diễu hành… tạo không khí vui tươi, phấn khởi giữa đội viên, thiếu niên nhi đồng.…

Ngoài ra, tour còn thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động có ích cho cộng đồng khác như: B. Công tác từ thiện, giúp đỡ mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gây quỹ từ thiện… Quý khách góp phần giáo dục các thành viên trong đoàn, trẻ tự hào, yêu nước, sống có ước mơ, chăm học, tích cực rèn luyện thân thể, yêu lao động, dũng cảm. tạo, tri ân, khen thưởng các anh hùng, liệt sĩ đã có nhiều công lao với quê hương, đất nước; có ý thức sinh hoạt cộng đồng, đoàn kết, kỷ luật, tôn trọng nội quy, quy chế của trường, lớp, Đội. Từ đó, góp phần động viên các em không ngừng học tập, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ và luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Xem thêm :   Tik Toker Mỹ Mỹ Là Ai? Sự Thật Thú Vị Về Tik Toker Mỹ Mỹ

1. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào.

2. Học giỏi, làm giỏi.

3. Đoàn thể tốt, kỷ luật tốt.

4. Giữ vệ sinh tốt.

5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

5. Lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Khẩu hiệu của đội: “Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”. Vì lý tưởng Bác Hồ Vĩ Đại: sẵn sàng!”

Cam kết của đội viên mới tiền phong Hồ Chí Minh bao gồm 3 cam kết:

Thực hành năm điều Bác Hồ dạy:

Điều 1: Yêu tổ quốc, yêu đồng bào.

Điều 2: Học tập tốt, làm việc tốt.

Điều 3: Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.

Điều 4: Giữ gìn vệ sinh thật tốt.

Điều 5: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

– Tôn trọng nội quy đội.

– Bảo vệ danh dự của đội.

  • 5 thành viên đầu tiên của đội

5 đội viên đầu tiên là Nông Văn Dền bí danh Kim Đồng, Nông Văn Thân vai Cao Sơn, Lý Văn Tình vai Thanh Minh, Lý Thị Ní vai Thủy Tiên, Lý Thị Sáu vai Thanh Thủy; Kim Đồng được bầu làm đội trưởng.

Sau ngày 15-5-1941, Đội Nhi đồng Cứu quốc được thành lập ở khắp các địa phương trong cả nước, vâng theo lời Bác Hồ dạy, cùng cha anh khởi nghĩa. Đội viên, nhi đồng tích cực tham gia các hoạt động cách mạng như: giao liên, trinh sát, bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ xóm làng, tham gia tiết kiệm, xóa nạn mù chữ… Du kích Đình Bảng, Đội thiếu nhi Bát Sát (Hà Nội),…

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, những người con Việt Nam ở hai miền Nam Bắc đã có những đóng góp nhỏ bé vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc như phong trào Trần Quốc Toản do Bác Hồ dày công xây dựng. Phong trào “Vì miền Nam ruột thịt” được khởi xướng từ năm 1948, “Việc nhỏ cũng thành việc lớn, chống Mỹ cứu nước”, “Làm nghìn việc tốt, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy”.

80 năm qua, sáng nào chúng ta cũng được xem những trang vàng lịch sử Đội và tinh thần truyền thống Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Lịch sử ấy, truyền thống ấy gắn liền với phong trào Thiếu nhi Việt Nam và là một bộ phận không thể tách rời của lịch sử Đảng, dân tộc và lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Với những đóng góp của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và thiếu niên, nhi đồng Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đội (tháng 5/2001), Quốc hội đã phê chuẩn Sao Vàng Huân chương – phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước – Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

6. Vai trò của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Vai trò của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đối với đội viên và các tổ chức khác như thế nào?

Đội TNTP Hồ Chí Minh là trường giáo dục cộng sản của thiếu nhi, là nơi thiếu nhi được giáo dục, tự giáo dục, xung kích và trưởng thành. Đội đại diện cho lợi ích của trẻ em nói chung và thiếu niên, nhi đồng nói riêng.

  • Đối với trường học:
Xem thêm :   Trình bày khởi nghĩa Lý Bí? Tại sao Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân?

Đội là cổ động viên tích cực, là cầu nối giữa nhà trường với xã hội và là chỗ dựa tin cậy của giáo viên trong trường và được cô và nhà trường hỗ trợ tích cực trong việc thực hiện nội dung, mục tiêu giáo dục. Nhóm tổ chức thi hành tất cả các chính sách của trường để khuyến khích tất cả học sinh tham gia.

Đội ngũ là lực lượng to lớn trong xã hội, là lực lượng cách mạng tham gia tuyên truyền, cổ động đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia xây dựng và quản lý xã hội bằng những hành động phù hợp. Để thực hiện tốt vai trò này, Đội không chỉ sinh hoạt ngoài giờ học, mà còn tăng cường hoạt động Đội ở địa bàn dân cư.

  • Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam:

Đội là lực lượng dự bị chiến lược của Đảng, là một trong những lực lượng tạo nên những mắt xích quan trọng của hệ thống chính trị: Đoàn, Công đoàn và Đảng. Tổ và nhà trường thực hiện mục tiêu, nguyên tắc giáo dục của đảng. Để thực hiện tốt vai trò này, sự lãnh đạo của cấp ủy phải đảm bảo công tác xây dựng đội ngũ, nuôi dạy trẻ.

  • Đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Đội là lực lượng dự bị động viên trực tiếp, là nguồn bổ sung chủ yếu về số lượng và chất lượng cho tổ chức Đoàn. Trên thực tế, tất cả các hoạt động đội đều giúp các em rèn luyện và cố gắng chuẩn bị cho các em khi lớn lên tham gia các đoàn thể. Đó cũng là nhiệm vụ phải xây dựng đoàn thanh niên một cách ngắn nhất và tốt nhất: Việc xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bắt đầu từ việc xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Qua đây, chúng ta thấy được vai trò quan trọng và sâu rộng của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Đội không chỉ giúp thiếu nhi trưởng thành, rèn luyện những phẩm chất tốt đẹp mà còn tạo nên lực lượng mầm non nhiệt tình, năng nổ cho xã hội, giúp xã hội ngày càng giàu đẹp. Ngoài ra, Đội còn là cầu nối giữa tập thể nhà trường với xã hội, tạo nguồn lực quan trọng, có chất lượng cho Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ.

Được đứng trong hàng ngũ đội tuyển là niềm vui và tự hào đối với các em. Nhờ sự tham gia, đóng góp của các em, Đội đã được củng cố với nhiều phong trào, chương trình quy mô lớn, mang nhiều ý nghĩa cuộc sống (Phong trào Kế hoạch nhỏ,…).

Trên đây thcsyentran.edu.vn.vn đã trả lời câu hỏi Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày nào? Mời các bạn đón đọc các bài viết khác có liên quan tại chuyên mục Tài liệu.

Bài viết liên quan:

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Ngày thành lập đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày mấy? . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By Cakhia TV

Link xem trực tiếp bóng đá hôm nay tốc độ cao, chất lượng full HD rõ nét nhanh nhất, không bị chặn. Cakhia TV xem bóng đá mọi lúc mọi nơi cùng dàn bình luận viên tiếng Việt, hướng dẫn soi kèo các trận thi đấu hấp dẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *