Rate this post

Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin là gì?

Chủ nghĩa Mác – Lênin là một trong những học thuyết vĩ đại nhất, vĩ đại nhất của nhân loại, có vai trò quan trọng trong con đường giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột, mang tính chuyển hóa và là bước tiến vĩ đại của lịch sử nhân loại. Bài viết dưới đây của Cakhia TVcung cấp cho bạn đọc những thông tin về nội dung cơ bản và vai trò quan trọng của chủ nghĩa Mác – Lênin, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ nghĩa Mác-Lênin là gì?
Chủ nghĩa Mác-Lênin là gì?

1. Chủ nghĩa Mác là gì?

Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết khoa học và cách mạng vì nó phản ánh những quy luật khách quan của sự vận động lịch sử và đấu tranh nhằm xoá bỏ mọi hình thức nô lệ của con người, xây dựng một xã hội không có con người. kẻ bóc lột, kẻ áp bức, nô lệ và quyền tự do của mọi người là một điều kiện. về tự do của tất cả mọi người.

2. Triết học Mác-Lênin là gì?

triết học Mác-Lênin

Triết học Mác – Lênin là khoa học khái quát những quy luật chung nhất của sự ngẫu nhiên, xã hội và tư duy; Mang lại cho con người thế giới quan khoa học và phương pháp luận đúng đắn để nhận thức và cải tạo thế giới. triết học Mác-Lênin với ba nội dung cơ bản: Chủ nghĩa duy vật biện chứng; Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

3. Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin là “hệ thống quan điểm, học thuyết” khoa học của Mác và Ph.Ăngghen và sự phát triển của V.I.Lênin.

Xem thêm :   Thí sinh tốt nghiệp THPT các năm trước có xét học bạ năm nay được không?

Đó là: sự kế thừa và phát triển những giá trị của lịch sử tư tưởng nhân loại trên cơ sở thực tiễn thời đại; đó là thế giới quan và phương pháp luận phổ quát của ý thức khoa học và thực tiễn cách mạng; đó là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng người lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột và phong trào giải phóng con người.

4. Chủ nghĩa Mác-Lênin do ai sáng lập?

Chủ nghĩa Mác – Lênin là hệ thống các quan điểm, lý luận khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột và thực hiện sự nghiệp giải phóng con người. Học thuyết này do C. Mác, Ph.Ăngghen và V.I. Lê-nin thực hiện và phát triển.

5. Chủ nghĩa Mác-Lênin gồm mấy bộ phận?

Chủ nghĩa Mác – Lênin bao gồm ba bộ phận lý luận cơ bản, đó là: Triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học.

Chủ nghĩa Mác – Lênin bao gồm ba bộ phận cơ bản có mối quan hệ biện chứng với nhau, không tách rời nhau mà thống nhất trong một hệ thống.

  • ,triết lý đó là phần lý luận nghiên cứu những quy luật vận động và phát triển chung nhất của vận may, xã hội và tư duy; Việc xây dựng thế giới quan và phương pháp luận chung nhất của tri thức khoa học và thực tiễn cách mạng.
  • kinh tế chính trị Nghiên cứu các quy luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là các quy luật kinh tế đối với sự ra đời, phát triển và suy tàn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và sự ra đời, phát triển của phương thức sản xuất mới – cộng sản chủ nghĩa.
  • chủ nghĩa xã hội khoa học là kết quả tất yếu của sự vận dụng thế giới quan, kinh tế chính trị – triết học Mác – Lênin trong việc nghiên cứu, làm rõ các quy luật khách quan của quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa – quá độ lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, quá độ lịch sử từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.
Xem thêm :   Lụy tình nghĩa là gì? Cách chữa hết lụy trong tình yêu

Ba bộ phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin có đối tượng nghiên cứu cụ thể khác nhau, nhưng đều nằm trong một hệ thống lý luận khoa học thống nhất – đó là khoa học vì sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi ách thống trị. . chế độ áp bức, bóc lột và Phong trào giải phóng con người (tức là xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản).

6. Vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin

Chủ nghĩa Mác – Lênin là một trong những học thuyết khoa học và cách mạng có tác động to lớn đến quá trình phát triển lịch sử của nhân loại. Cakhia TVxin cung cấp thông tin về vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin qua phần dưới đây, mời bạn đọc tham khảo.

– Trước hết, có thể khẳng định: Chủ nghĩa Mác – Lênin là thành tựu tư tưởng vĩ đại của nhân loại, do C.Mác và Ph.Ăngghen sáng lập vào đầu thế kỷ XIX, được V.I.Lênin tiếp tục truyền bá từ cuối thế kỷ XIX. kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20.

– Về sau, chủ nghĩa Mác – Lênin đã bộc lộ bản chất sâu xa nhất, những mâu thuẫn nội tại nhất tồn tại trong chế độ tư bản chủ nghĩa và đã dự báo chính xác xu hướng vận động của các hình thái kinh tế – xã hội. xã hội để khẳng định tương lai của nhân loại là chủ nghĩa cộng sản. Vì vậy, đây là học thuyết khoa học, cách mạng và nhân văn duy nhất đề ra mục tiêu giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người và chỉ rõ lực lượng, cách thức, phương pháp để thực hiện mục tiêu đó.

– Chủ nghĩa Mác – Lênin đã giải thích một cách khoa học và khách quan các quy luật phát triển của xã hội loài người thông qua sự vận động và phát triển của nền sản xuất xã hội; đồng thời Người phát hiện ra quy luật giá trị thặng dư chỉ rõ bản chất, hình thức và bản chất của sự bóc lột công nhân và lao động tư bản chủ nghĩa. Với chủ nghĩa xã hội khoa học, C. Mác nhắc lại sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là đánh đổ ách thống trị của giai cấp tư sản, thực hiện tiến bộ, xây dựng chế độ xã hội không có người bóc lột người, tiến tới chủ nghĩa cộng sản. xã hội từ không tưởng đến khoa học. , như VI ghi chú: “Hãy thay thế khoa học bằng trí tưởng tượng.” Học thuyết Mác đã trở thành vũ khí lý luận và tư tưởng sắc bén trong cuộc đấu tranh chống mọi áp bức, bóc lột và bất công trong xã hội.

Xem thêm :   Những lời chúc ngủ ngon hay

– Sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác của Lênin đã làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin trở thành một hệ thống lý luận thống nhất của giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của nước ta.

Cho đến nay, chủ nghĩa Mác – Lênin và những lời dạy quý báu của Hồ Chí Minh trong tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình Đảng lãnh đạo sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa và nhân dân Việt Nam, bởi nó tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề lý luận xung quanh những vấn đề thực tiễn. Những vấn đề đặt ra phải được giải quyết không chậm trễ, đưa nước ta tiến hành thắng lợi công cuộc Đổi mới, kiên quyết tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Bài viết trên đã trả lời những câu hỏi cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin. Mời độc giả liên kết đến các bài viết liên quan trong mục Văn bản của thcsyentran.edu.vn.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Chủ nghĩa Mác Lênin là gì? . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By Cakhia TV

Link xem trực tiếp bóng đá hôm nay tốc độ cao, chất lượng full HD rõ nét nhanh nhất, không bị chặn. Cakhia TV xem bóng đá mọi lúc mọi nơi cùng dàn bình luận viên tiếng Việt, hướng dẫn soi kèo các trận thi đấu hấp dẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *